Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mateřské škole…

… leží kousek od středu města, obklopená velkou školní zahradou…

V roce 1992 vznikla v budově jeslí v Sadové ulici třída mateřské školy jako odloučené pracoviště mateřské školy v Tachově, ul. Prokopa Velikého a po roce zde vznikla i třída druhá na základě zvýšeného počtu požadavků o umístění dětí v mateřské škole.

1.1.1994 dochází k osamostatnění mateřské školy v Sadové ulici a na základě výsledku konkurzu nastupuje do funkce ředitelky    Alena Malá.

Budova je účelová, jednopodlažní, v suterénu je část hospodářská, kde je umístěna kuchyně, prádelna, sušárna, kotelna, denní místnost pro zaměstnance, skladové prostory. V přízemí se nachází dvě třídy mateřské školy, ředitelna, loutkárna, malá tělocvična a kočárkárna. V patře jsou umístěny  na základě nájemní smlouvy dvě oddělení  jeslí a kancelář vedoucí jeslí a vedoucí školní jídelny.

Mateřská škola je dvoutřídní s maximální kapacitou 40 dětí. Počet dětí je stanoven dle hygienických norem na základě prostorových možností tříd.

Každá třída má svou ložnici, kde je pro děti vytvořen ideální prostor pro  odpočinek.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy pro celoživotní vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb dětí. Mateřská škola nabízí kvalitní standartní, širokou péči o všechny děti naší školy, vzdělávání dle Rámcově vzdělávacího programu, doplněné o různé společenské, kulturní  i sportovní akce. Rodičům nabízíme přístup do dění v mateřské škole. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání a věnujeme se prevenci vad výslovnosti u dětí.

Snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde děti byly šťastné a spokojené.

Další naší snahou je, aby rodiče byli informováni o veškerém dění v mateřské škole. Využíváme schůzek s rodiči, setkání s rodiči na akcích školy, při každodenním styku při předávání dítěte, informujeme prostřednictvím nástěnek i webových stránek školy.

Zaměřujeme se na celkové klima školy jako kulturní prostředí, na kvalitu řízení, na systém mezilidských vztahů. Rozvíjíme náklonnost ke škole, podporujeme cíle školy, projevujeme zájem o vše, co se školou souvisí.